Home Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Bác Sĩ Hói luôn đặt việc bảo vệ thông tin cá nhân của người sử dụng website lên hàng đầu và đảm bảo bí mật tuyệt đối. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cần thiết và thích hợp cho các dịch vụ thương mại và tư vấn giữa bác sĩ chính và khách hàng.

Ngoài ra, người dùng bacsihoi.com, thành viên hoặc khách hàng có thể truy cập trang web và duyệt web mà không cần cung cấp dữ liệu cá nhân. Ở giai đoạn này, bạn đang ẩn danh và chúng tôi không có cách nào biết bạn là ai cho đến khi bạn đăng nhập vào tài khoản cá nhân của mình.

Mục đích thu thập dữ liệu

Việc thu thập dữ liệu chính trên www.bacsihoi.com xảy ra khi sử dụng các dịch vụ của trang này (đăng ký tư vấn bác sĩ, mua sản phẩm). Chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của bạn để thực hiện các giao dịch trong tương lai, giao tiếp hoặc cung cấp không hạn chế các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập (chức danh, tên, giới tính, ngày sinh, email, địa chỉ, số điện thoại, fax, thông tin thanh toán, thẻ thông tin thanh toán, thông tin tài khoản ngân hàng).

Chúng tôi sử dụng thông tin bạn cung cấp để xử lý các dịch vụ bạn cung cấp và yêu cầu thông tin thông qua trang web của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng thông tin này để quản lý tài khoản của bạn. Thực hiện các giao dịch trực tuyến và xác minh dữ liệu được tải xuống từ Internet. Cải thiện thiết kế và nội dung của trang web của bạn và điều chỉnh nó cho phù hợp với người dùng của bạn. Xác định khách truy cập web.

Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin của khách hàng chỉ được sử dụng cho mục đích quản trị trang web và được chia sẻ với các bên liên quan của công ty nằm trong phạm vi tư vấn sức khỏe cho bạn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin chúng tôi thu thập được để thông báo cho bạn về các dịch vụ và sản phẩm khác có sẵn từ www.bacsihoi.com hoặc các chi nhánh của bacsihoi.com. Ngoài ra, chúng tôi có thể liên hệ với bạn để lấy ý kiến, quan điểm và các thông tin khác về các dịch vụ, sản phẩm hiện có hoặc các dịch vụ hoặc sản phẩm mới có thể được giới thiệu. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các công ty khác, nhưng chỉ khi điều này là cần thiết để đáp ứng nhu cầu của bạn được yêu cầu hoặc được sử dụng cho các mục đích liên quan. giữ bí mật; được phát triển để hỗ trợ hệ thống dịch vụ khách hàng

Thời gian lưu trữ thông tin

Công ty có hệ thống máy chủ có thể lưu trữ thông tin khách hàng tối thiểu là 3 năm và tối đa là 15 năm, có thể nâng cấp dung lượng lưu trữ thông tin khi cần thiết trong quá trình hoạt động.

Phương tiện và công cụ để người dùng truy cập và sửa đổi thông tin cá nhân

Người dùng có thể đăng nhập để đăng ký tài khoản, sửa đổi thông tin và tài liệu cá nhân, cũng như truy cập và sửa đổi thông tin cá nhân trực tiếp từ trang web www.bacsihoi.com.com. Việc đăng ký có thể được thực hiện trên máy tính, điện thoại hoặc các phương tiện khác để truy cập vào trang web.

Chính sách bảo mật khách hàng

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân trong phạm vi cho phép và cần thiết cho các mục đích kinh doanh hợp lý. Chúng tôi cũng sẽ thực hiện các bước thích hợp để đảm bảo tính bảo mật, toàn vẹn, chính xác và bí mật của thông tin do người dùng của chúng tôi cung cấp. Ngoài ra, chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo tính bảo mật của thông tin do bên thứ ba cung cấp.

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được thu thập, lưu trữ và bảo vệ một cách đáng tin cậy, chính xác và bí mật. Thiết lập phần mềm riêng để thu thập, lưu trữ và kiểm soát dữ liệu chỉ thông qua hệ thống máy chủ và hệ thống máy chủ dự phòng. Bảo mật thông tin cá nhân và thông tin cá nhân của người dùng là tuyệt đối, không tiết lộ cho bên thứ 3 trừ khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Khiếu nại và phản hồi

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của website bacsihoi.com qua địa chỉ công ty hoặc email.

 Email: bacsihoi247@gmail.com

Công ty chịu trách nhiệm thực hiện và xác minh kỹ thuật các nội dung trùng lặp. Thời gian xử lý các ý kiến ​​liên quan đến dữ liệu cá nhân của khách hàng là 15 ngày.

Cập nhật lần cuối lúc: